Dé vergelijkingsite voor leningen & hypotheken

Disclaimer

Leningvoor.nl is een platform om leningen te vergelijken en af te sluiten. Lees hoe jouw gegevens worden verzameld, bewaard en wat onze partners met deze gegevens doen.

Deze site is gemaakt en wordt onderhouden door Webleaders B.V. Hierbij wordt alleen gebruik gemaakt van bronnen, die wij betrouwbaar achten. Bij de samenstelling van de inhoud van de site is de nodige zorgvuldigheid in acht genomen. Leningvoor.nl aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor het geval de op deze site vermelde gegevens, berekeningen of prognoses onjuistheden bevatten. Aan de gegevens kunnen geen rechten worden ontleend.

Berekeningen op Leningvoor.nl

De berekeningen die op de site gemaakt kunnen worden en de daarbij behorende rapportages zijn op basis van de door de gebruiker verstrekte informatie. De berekende waardes en de getrokken conclusies dienen als indicatief te worden beschouwen. De berekende waardes en getoonde rentepercentages zijn aan wijziging onderhevig. Voor de berekeningen worden zoveel mogelijk algemeen gehanteerde methoden gebruikt. Er kunnen geen rechten aan ontleend worden.

Geen vervanging voor persoonlijk advies

De website is bedoeld als informatiebron. U dient de informatie niet te beschouwen als een persoonlijk noch financieel advies. Indien u op zoek bent naar een persoonlijk op maat gemaakt advies, raden wij u aan om contact op te nemen met een financieel adviseur. Indien u op basis van de informatie op onze websites de beslissing neemt om verplichtingen aan te gaan, bent u zelf verantwoordelijk voor de gevolgen daarvan.

Niet betrokken bij vervolgstap

Op de website heeft u de mogelijkheid om naar aanleiding van de geleverde informatie een vervolgstap te ondernemen. U kunt hierbij denken aan het openen van een spaarrekening, het afsluiten van een verzekering, het aanvragen van een adviesgesprek of het opvragen van een offerte. Voor al deze acties geldt dat Leningvoor.nl op geen enkele wijze betrokken is bij deze vervolgstap. Leningvoor.nl brengt het contact tot stand, de eventuele vervolgactie (product afsluiten en eventueel advies) wordt uitgevoerd door een groot aantal partners. In een aantal gevallen ontvangt Leningvoor.nl een vergoeding van de partner voor het tot stand brengen van het contact. Leningvoor.nl aanvaardt op geen enkele wijze aansprakelijkheid voor de diensten van partners.

Uw gegevens en privacy

De ingevoerde gegevens bij de berekeningen en aanvragen die op deze website plaatsvinden, zullen behandeld worden volgens de AVG wetgeving. Gegevens zullen nimmer aan andere organisaties dan Leningvoor.nl en aangesloten partners beschikbaar gesteld worden, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. U heeft altijd het recht om uw gegevens uit onze databestanden te laten verwijderen. U kunt hiervoor contact met ons opnemen via info@leningvoor.nl. Op het moment dat u via onze website in contact komt met een andere instelling, geldt dat wij geen enkele verantwoordelijkheid kunnen dragen met betrekking tot de omgang van uw gegevens door die instelling.

Externe advertentiebedrijven

Wij maken gebruik van externe advertentiebedrijven om advertenties weer te geven wanneer u onze website bezoekt. Deze bedrijven gebruiken mogelijk informatie (niet uw naam, adres, e-mailadres of telefoonnummer) over uw bezoek aan deze of aan andere websites om advertenties weer te geven over goederen en services waarin u wellicht geïnteresseerd bent. Als u hierover meer informatie wenst of als u wilt voorkomen dat deze bedrijven deze informatie gebruiken, klikt u op deze link.

Cookies op Leningvoor.nl

Op Leningvoor.nl maken we gebruik van cookies. Meer informatie hierover vindt u in onze Privacy Policy.

Overname van gegevens

Overname of vermenigvuldiging van de op deze site verstrekte informatie is – anders dan uitsluitend voor privégebruik – alleen toegestaan indien vooraf schriftelijke toestemming van Leningvoor.nl is verkregen.